Założenia medycyny

Home » Ajurweda » Założenia medycyny

W założeniach medycyny ajurwedyjskiej człowiek stanowi jedność z kosmosem (Wszechświatem). Ludzki organizm to zatem mikrokosmos, który jest odzwierciedleniem makrokosmosu i jednocześnie w nim się zawiera. W wymiarze kosmicznym wszystko pozostaje w dynamicznej równowadze. Najistotniejszym czynnikiem we Wszechświecie jest ruch.

Medycyna ajurwedyjska to medycyna holistyczna. Rozważa całokształt ludzkiej egzystencji, a dolegliwości człowieka uznaje za dysharmonijny ruch energii pomiędzy różnymi elementami ciała i ducha. Nie szuka więc choroby, a raczej przyczyny zaburzenia energii krążącej w ciele i tę przyczynę stara się zlikwidować, by przywrócić naturalny przepływ. Stąd też pierwszym żywiołem we Wszechświecie jest powietrze, forma ruchu, a podstawową energią konstytucji organicznej jest Vata. Powietrze jest pierwiastkiem przynależnym do każdego następnego żywiołu i w nim się zawiera. Dlatego też medycyna ajurwedyjska skupia się bardziej na przepływie, czyli ruchu prany w ciele, a więc energii witalnej, jeszcze inaczej definiowanej jako funkcyjność poszczególnych narządów i ich wzajemnych relacji. Stąd wynika zróżnicowanie tego systemu medycznego w stosunku do systemu zachodniego, gdzie z kolei bardziej koncentruje się na narządach anatomicznych, bez ich wzajemnych powiązań, a tym bardziej bez uwzględniania ich treści energetycznej.

Inny ważny, a z goła odmienny punkt medycyny ajurwedyjskiej to odniesienie zaburzeń organizmu do poziomu emocji. Różne emocje mają wpływ na funkcjonowanie poszczególnych narządów. Weźmy np. emocję typu gniew, agresja, która pielęgnowana przez długi okres może przynieść poważne dolegliwości wątroby i pęcherzyka żółciowego. Ale to też funkcjonuje odwrotnie: uszkodzenie wątroby może powodować wzmaganie się emocji gniewu. Jest to relacja na zasadzie wzajemnego rezonansu: emocja – dysfunkcja organu, organ-emocja.

Najbardziej fascynująca w medycynie ajurwedyjskiej wydaje się jej wnikliwość w badaniu związków między zaburzeniami w organizmie a ich przyczynami. Bardzo poważnie traktuje się wpływ takich elementów jak warunki klimatyczne, środowiskowe, relacje, styl życia, odżywianie, rytm snu i wypoczynku, ich ilość i jakość, aktywność fizyczna, stan psychiczny, ogólna sytuacja życiowa pacjenta. Te elementy to jednocześnie potencjalne przyczyny zaburzeń zdrowotnych. Na nasz stan zdrowia w niemalże 80% wpływa dieta. Wniosek taki, że najczęściej to my sami jesteśmy odpowiedzialni za nasz stan zdrowia. Dla człowieka zachodu takie podejście do zdrowia wydaje się niemalże abstrakcyjne i jest trudne do zaakceptowania.

Medycyna ajurwedyjska należy do systemu profilaktyki zdrowotnej, jest zatem medycyną edukacyjną, zapobiegawczą. Wychodzi ona z założenia, że świat został stworzony doskonały i nic nie należy ulepszać a jedynie żyć w zgodzie z prawami natury. Lekarz ajurwedyjski jest więc w pewnym sensie nauczycielem i przewodnikiem duchowym.

Comments are closed.

logo

Medycyna starohinduska

Centrum Ajurwedy

Roentgena 22/29
02-781 Warszawa Ursynów

Kontakt

Wanda
e-mail: ayurwanda@gmail.com
tel. +48 515 166 246
Kontakt via WhatsApp

Ewa
e-mail: ewa.satya@gmail.com
tel. +48 600 071 266

Izabella
e-mail: iza.demozzi@gmail.com
tel. +48 502 603 171

Translate »