Filozofia indyjska

Home » Indie » Filozofia indyjska

Filozofia indyjska – filozofia uprawiana na subkontynencie indyjskim oraz w krajach, w których zaznaczyły się indyjskie wpływy kulturowe (jak Azja Centralna, Tybet, Indonezja, Indochiny). Powstała niezależnie od filozofii europejskiej i od filozofii chińskiej. Jest ściśle związana z religiami indyjskimi, zwłaszcza z hinduizmem, buddyzmem i dźinizmem.

Generalnie wyróżniamy dziewięć szkół filozofii indyjskiej: sześć ortodoksyjnych, czyli hinduistycznych (astika): wedanta, mimansa, sankhja, joga, njaja i wajśeszika oraz trzy nieortodoksyjne (nastika): buddyzm, dźinizm i lokajata. Podział ten jednak nie obejmuje jednak niektórych szkół ani nurtów.

Filozofia indyjska rozpoczęła się od rozkwitu kultury aryjskiej, spisania świętych ksiąg hinduizmu. Szkoły filozofii hinduistycznej istniały według wierzeń hinduistów od dawna. Ich rozwój jednak nastąpił od siódmego i szóstego wieku p.n.e. Wówczas powstały systemu nieortodoksyjne, opozycyjne wobec Wed. Konkurencja owych nurtów z hinduizmem doprowadził do rozkwitu szkół ortodoksyjnych. W szkołach tych refleksja filozoficzna koncentrowała się wokół komentowania tekstu klasycznego, autorstwa założyciela szkoły oraz dysput z przedstawicielami innych nurtów myśli.

Około ósmego wieku, głównie za sprawą Adi Śankary i Kumarili, buddyzm w Indiach zanikł prawie w całości, inne systemy nieortodoksyjne znacznie podupadły. Powstrzymany został rozpad hinduizmu, powodowany częściowo przez filozofię nieortodoksyjną, a dominującym nurtem stała się wedanta. W średniowieczu drugiego milenium ery chrześcijańskiej rozwijała się bujnie wedanta i powstały w jej obrębie liczne nurty komentujące święte teksty tego systemu. Współczesna filozofia indyjska również jest przeważnie wedantyjska.

Od czasów starożytnych filozofia o silnych wpływach indyjskich była też rozwijana w Tybecie, Indonezji, Malajach, Sri Lance, Birmie i innych państwach Półwyspu Indochińskiego. Od chwili przybycia do Chin pierwszych buddyjskich misjonarzy (tj. ok. II w. p.n.e.), indyjskie koncepcje filozoficzne – głównie buddyjskie – wpływały na życie umysłowe Państwa Środka, a za jego pośrednictwem także na Koreę i Japonię. Od końca osiemnastego wieku myśl indyjska zaczęła oddziaływać na Zachód.

Źródło: http://pl.wikipedia.org/wiki/Filozofia_indyjska

Comments are closed.

logo

Medycyna starohinduska

Centrum Ajurwedy

Roentgena 22/29
02-781 Warszawa Ursynów

Kontakt

Wanda
e-mail: ayurwanda@gmail.com
tel. +48 515 166 246
Kontakt via WhatsApp

Ewa
e-mail: ewa.satya@gmail.com
tel. +48 600 071 266

Izabella
e-mail: iza.demozzi@gmail.com
tel. +48 502 603 171

Translate »